DIAGNOSTIKIMI I INFERTILITETIT

Teknikat e avancuara diagnostike mund të përdoren për te identifikuar shkaqet e infertilitetit te individëve dhe të tregojnë mënyrat më te mira për ta trajtuar atë. Edhe kur ka probleme të veçanta është identifikuar se teknikat e avancuara riprodhuese mund të ndihmojë disa cifte te krijojne familje.

Në mënyrë që të gjendet shkaku pse shtatzënia nuk ndodh, ne kemi nevojë për të shqyrtuar katër fusha kritike të cilat janë të nevojshme për të bërë një fëmijë qe jane:

 – veza, sperma, tubat e fallopit dhe mitra. Shkaqet të cilat shpesh duken te pafund, në të vërtetë do të bien në një nga këto fusha. Në 40% të rasteve, problemi do të jetë tek meshkujt, në 40% tek femra dhe 10% të dy partnerët do të kene një problem. Në disa raste, rreth 10%, edhe pas testimit të plote nuk ka arsye dhe identifikohet si (infertilitet i pashpjegueshem)ose idiopatik.

Para fillimit të çdo testi, mjeku do të marrë një histori të detajuar mjekësore nga çifti dhe do të kryejnë ekzaminimet fizike për të përcaktuar nëse kjo mund të japi ndonjë gjurmë për shkakun e infertilitetit. Mjeku do të ketë nevojë për  hollësi në lidhje me ciklin menstrual te gruas, si dhe çdo shprehi seksuale,histori te kaluara  kirurgjikale apo sëmundjeve, kështu që ju duhet të jeni të përgatitur për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve. Një ekzaminim fizik mund të sigurojë mjekun me informacione të dobishme,se si ai mund të shikoje për indikacione specifike klinike, të tilla si rritjen e flokëve anormale, aknet e lekures, etj.

Megjithatë, për shumicën e çifteve, hetimet janë të nevojshme për të krijuar një diagnozë. Kryerja e procedurave siç duhet gjatë ciklit menstrual është e rëndësishme.

Protokolli i mëposhtem mund të jetë i dobishem.

Dita 2 – 3  e ciklit kryhen analizat hormonale LH, FSH,PRL, TESTO dhe TIROIDET
Dita 8 – 9  Hysterosalpingografia (HSG) x-ray e mitrës dhe tubat e fallopit.

Dita 8 – 10  Kultivimi vaginal
Dita 14 – 15  ECHO për monitorimin e ovulacionit,

Dita e 20 – 25  Një laparoscopy ose hysteroscopy me biopsi endometriale  mund të kryhet në të njëjtin muaj, nëse konsiderohet e nevojshme.

Duke përdorur këtë protokoll çiftet mund të sigurojne se një arsye e mundshme për shkak të infertilitetit (nëse ekziston) do të zbulohet brenda një muaji.

Protokolli nuk duhet të ndalet, nese haset ndonje problem, është ende i rëndësishme për të përfunduar testimi, pasi  është e mundur që çiftet jopjellor mund të kenë probleme të shumta. Shumë sëmundje, të tilla si SIP (sëmundje inflamatore e pelvikut), e cila mund të shkaktojë bllokim te tubave fallopian,ne menyre te “heshtur” , si pasoje  pacienti mund të mos ketë asnjë shenjë apo simptome etj.

Eshte shume e rendesishme qe testet dhe ekzaminimet e nevojshme duhet te kryhen deri ne fund,per te  formuluar nje plan te duhur trajtimi. Per kete arsye nuk rekomandoet qe trajtimi te filloje pa mare disa pergjigje.

Perpara cdo procedure eshte shume e rendesishme qe per burrin te  kryhet analiza e spermes.  Nga rezultatet e testeve dhe një diagnozë vetëm atëherë mund një plan të trajtimit të zhvillohet në mënyrë efektive.