PGD ( Diagnoza gjenetike para implantimit)

PGD ​​(diagnoza  gjenetike para implantimit) mundëson  vlerësimin gjenetik te embrioneve   para se te futen  në mitër. Ajo aplikohet  në ditën e  3-te,kur  embrionet të jene me  4 deri në 10 qeliza . Një ose dy qeliza hiqen  nga embrionet  me morfologji  të përshtatshme dhe kryhet  me ndihmën e një tubi te posacem per marjen e biopsise.Kjo qelize cohet ne laborator  gjenetik e cila analizohet per mutacione kromozomike.  Dikush mund të pyes veten nëse kjo procedurë është e dëmshme për embrionin. Është  vertetuar  se nuk e kompromenton zhvillimin e mëtejshëm te embrionit  nëse procedura është kryer si duhet dhe nga persona te kualifikuar. Ne  baze te rezultatit te PGD,embrionet qe rezultojne normale transferohen te pacientia.

PGD rekomandohet te aplikohet ne keto rethana:

Pas 2-3 tentime te deshtuara

-kur kemi aborte te perseritura
– kur pacientet kane histori ne familje per semundje gjenetike.
-Mosha të avancuara nënës
-Sëmundjet që transmetohen me kromozomet e gjinisë
-HLA (antigjen njerëzore leukocitar) typing

PGD ​​PROCEDURA:
Hapi i parë është procedurë biopsi. Kjo është kryer në laborator IVF nga një embryolog me  përvojë. Biopsi mund të merret nga trupi polare e vezës para dhe / ose pas fekondimit ose nga qelizat e embrionit. Ky i fundit është më i përdorur gjerësisht. Një ose dy qeliza janë hequr nga embrionet me ndihmën e një tubi.
Hapi i dytë është procedura e fiksimit. Qelizat e hequra nga embrionet janë të fiksuara mbi lama qelqi. Përmbajtjen e tyre gjenetike janë të ekspozuar dhe  dërgohen në laboratore gjenetike për vlerësim. Në hapin e fundit laboratori gjenetik shqyrton materialin. Ka dy teknika themelore të provimit, në FISH (fluoreshente në situ hibridizimi) teknikën e qelizave fikse janë ngjyrosur me hetimet e veçantë që të zbulojë anomalitë që do të shqyrtohen. Si këto hetimet janë të bashkangjitur në substanca fluoreshente që ata transmetojnë sinjale nën dritën ultravjollcë. Në ditët e sotme hetimet me ngjyra të ndryshme për çdo kromozom ekzaminuar janë në dispozicion, 02:58 rajonet e përgatitjes njëjta gjë mund të shqyrtohet me këtë teknikë. Numri i sëmundjeve të cilat mund të diagnostikohen  me këtë teknologji janë duke u rritur dita ditës.
Një tjetër teknikë gjenetike  e  provimit është PCR (zinxhir polymerase reaksion), e cila është përdorur për zbulimin e çrregullimeve të vetme ne  gjene. Është e mundur që mund të përmirësojë normat PGD shtatzënisë, sepse ajo zgjedh embrionet që janë gjenetikisht normale për transferim. Megjithatë, PGD, nuk është një qasje terapeutike, por është një mjet diagnostik.

VIDEO BLASTOMER BIOPSI