Çfarë është IVF?

Fertilizimi in vitro ( IVF ) është metoda më e zakonshme e riprodhimit mjeksor të asistuar. Per here te pare eshte  aplikuar  në njerëz në vitin  1978 .  Fertilizimi in vitro,  nga vete fjala thotë:  fekondim jashte trupit, qe do te thote Fekondimi apo fertilizimi i vezes nga spermatozoi jo ne tubin e fallopit te gruas, por ne laborator.

Si kryhet IVF?
Vezë të marra nga folikulat, të cilat zhvillohen në vezoret e gruas, nepermjet procesit te marjes se vezeve, dhe ne te njejten kohe jepet  dhe Materiali sperme i bashkeshortit

Dhe pasi ky proces ka perfunduar  mjeku embriolog fillon procedurat e nevojshme duke pergatitur vezet e mara dhe me  pas  ato i vendos  në kontakt me spermatozoidet në enë të posaçme ( fletë ) në kultura te posacme për të ndodhur  fekondimi.
Pastaj pjata me vezët e fekonduara  (zygotes) janë vendosur në inkubator për  2 – 6  ditë në rrethana të veçanta,  që embrionet të kalojnë  etapat e hershme të zhvillimit , te ngjashme me ate të embrioneve të arritur në mitër në mënyrë të natyrshme  ( p.sh . përmes tubave të mitrës),  Embrionet  transferohen në miter nga gjinekologu specialist , duke përdorur një kateter të hollë te posacem  në të cilën i  ka vendosur  mjeku embriolog.

Kur zgjidhet  si një metodë  fertilizimi in vitro ?

Ka shumë terma absolute dhe relative në lidhje me një ose të dy partnerët. indikacionet absolute janë :
• Mungesa ( heqje ) ose mbyllje e tubave ( hydrosalpingitis ) qendrore apo periferike.
• Mungesa e spermës ( azoospermia ) , e cila kërkon marrjen kirurgji .
• Numri shumë i vogël i spermatozoideve normale dhe lëvizshmeria e ulet e tyre ( oligoastenospermia )
Treguesit janë të shumta dhe kanë të bëjnë me :
• Moshen e Madhe te gruas .
• Probleme te renda te spermes ( oligo-teratozoospermia ).
• Steriliteti i  pashpjegueshem ( idiopatik ).
• Endometrioza te  rënda.
• Diagnoza Preimplantation gjenetike ( PGD ) për Beta-talasemite  , sëmundjet seksuale-lidhur, veçanërisht sëmundjeve trashëguese .

Kushtet qe duhet te plotesohen per IVF!

-IVF mund te aplikohet ne ato raste kur cilesia e spermes dhe e vezeve eshte relativisht e mire , rekomandohet kryesisht tek ata cifte kur sperma dhe vezet plotesojne kriteret baze . Nese ne kemi numer dhe levizshmeri te ulet te spermes dhe cilesi dhe numer jo shume te madh vezesh atehere nuk eshte shume i rekomandueshem IVF , por rekomandohet  ICSI.

IVF eshte dicka e panatyrshme ?
 Pavarësisht frikës së opinionit publik, e vërteta është se fekondimi ndodh në laborator  pa ndërhyrje,  si do të ndodhte natyrshëm në tubat e fallopit dhe implantimi i embrionit (konceptimi) ndodh natyrshem.

Te gjitha shtatzanite e fituara me keto procedura jane te njejta me shtatzanite e tjera normale . Fëmijët e IVF jane po aq te  shëndoshë dhe normale  sa fëmijët nga ngjizja natyrore ,dhe nuk eshte e vertetuar se  shkalla e anomalive  kongenitale dhe kromozomale eshte me e larte se ajo e shtazanive te tjera.
Deri më sot ,  me ane te  IVF  kane lindur pothuajse më shume se 1.500.000 fëmijë në mbarë botën.

Fazat e IVF
Cikli i trajtimit me IVF përfshin fazat e mëposhtme kryesore :
• Hetimi dhe diagnoza e infertilitetit .
• ekzaminimet paraprake .
• Stimulimi i vezores me ilaçe ( 12 – 14 ditë ) për zhvillimin e folikulave .
• Monitorimi gjate kesaj kohe me Ultratinguj dhe matje hormonale.
• Induksioni i ovulacionit ( injeksion Gonadotropine 32-36 ore para  ).
• Marja  e vezëve .
• Fekondimi  jashtë trupit ( 2 – 6 ditë ).

  • Transferimi i  embrioneve.
    • Kontrolli i rezultatit  ( 13 ditë pas transferimin te  embrionit ,  me mostrat e gjakut për të matur nivelet e Gonadotropines chorionice  Humane  ( B – HCG )).
    • Verifikimi i shtatzënisë klinike me ultratinguj transvaginal  ( 4 javë pas transferimit të embrionit ).
    • Monitorimi i vazhdueshëm shtatzënisë.