DHURIMI I VEZVE

Donacioni i vezeve  është metoda e trajtimit të infertilitetit  per femrat, të cilat nuk mund të prodhojnë vezë  ose kanë defekte kromozomale per te bërë konceptim natyrore . Qendra jonë ofron një program aktiv te donatorëve vezë. Ne jemi shumë të kujdeshem në zgjedhjen e donatorëve vezë.

Ata duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
– Ato janë gra të shëndetshme në mes moshës 19 dhe 30.
– Mundësisht ato kanë fëmijë të tyre.
– Ata janë të arsimuar mirë
– Ata nuk kanë histori të çrregullimeve mendore
-Donatorëve janë fiziologjikisht dhe psikologjikisht të përgatitur për programin.

Donatorët dhe marrësit  krahasohen në bazë të ngjashmërive në shumë faktorë të tillë si tonin e lëkurës, përkatësisë etnike, flokët dhe ngjyra e syve, arsimin dhe historinë mjekësore. Si në rastet normale me IVF, ne keto raste perdoren hormone per te sinkronizuar ciklet natyrore të donatorëve femra dhe marrësit. Sperma e marre  nga partneri i marrëses  përdoret  për të fekonduar vezët  e donatores  në laborator dhe embrionet e fomuar  vendosen ne mitren e marreses e cila eshte pergatitur para me medikamentet adekuate per te mbajtur shtatzanine.

KUR REKOMANDOHET  PROCEDURA ME VEZE TE DHURUARA

Procedura e IVF me veze te dhuruara u rekomandohet femrave qe kane nje ose me shume  nder problemet e meposhtme,si :

– Sëmundje  të vezoreve
– Mungesa  e vezoreve
– Endometrioza rëndë
– Nivele të larta të FSH
– Deshtimi  i parakohshem ovarial (menopauza e parakoheshme.)
– Sëmundje inflamatore e pelvikut (SIP)

Nje cikel me veze te dhuruara eshte me kompleks se nje ciklel i thjeshte IVF. Ajo kërkon sinkronizimim  e dy  pacienteve te donatores dhe te marreses. Trupi i marrëses pergatitet paraprakisht me terapi adekuate per te pergatitur trupin e saj per te pranuar embrionet.
Vezet e donatores meren ne  laborator,si dhe sperma  nga partneri mashkull i marrëses dhe pergatiten  për injeksion intracitoplazmik (ICSI), e cila është procedura e fekondimit qe  përdoret ne menyre rutine në laboratorin tonë. Në rastet e mungeses se spermatozoideve nga sperma, ajo është marrë nga teknikat kirurgjike dhe nxjerrë nga teste ose scrotum si psh me ane te TESE ( Biopsi testesh ). Në raste të tjera, çiftet mund të zgjedhin të përdorin spermatozidet e donatorëve. Transferimi behet  në përgjithësi në ditën e 3, kur embrionet  janë zhvilluar normalisht në fazën me 6 ose 8 qeliza. Në disa raste, në varësi të cilësisë se embrionit, ata  lejohen  për tu zhvilluar deri në ditën e 5 deri në fazën e BLASTOCYST  që përmbajnë më shumë se 100 qeliza.

Gjetja e një donatori të përshtatshme veze:
Kandidatet  donatore  janë midis moshës 19 dhe 30 vjec  dhe nuk duhet të kenë dhuruar më shumë se tri herë. Çdo donatore  vezë i nënshtrohet një konsultimi dhe ekzaqminimi  të gjerë   për të përcaktuar përshtatshmërinë e saj për dhurimin vezë.

Proces mjekësor per shqyrtimin  përfshin:
– Ultrasaund  bazë (echografi)

– Analizat e gjakut: për të përcaktuar nivelin e hormoneve,

– mungesa  e abuzimit  te substancave,

– Perjashtimi i semundjeve seksualisht të transmetueshme, ose sëmundjeve të tjera,

–  Testimi i aftesive mendore dhe fizike te saj.
–  Testimet gjenetike

–  Te kete  lindur femije  te sajet me pare.

–  Nuk rekomandohet qe nje donatore te kete dhuruar me shume se 3 cikle .

Shqyrtimi Marrësi
Të dy partnerët janë shqyrtuar për të përcaktuar përshtatshmërinë e tyre për procesin e dhurimit. Ata janë vlerësuar dhe të këshilluar për të përcaktuar se ata e kuptojnë plotësisht natyrën e procesit.

 Shqyrtimi fizik e partnerit femër përfshin ekzaminimin nga një gjinekolog dhe disa teste të tilla si:
– Analizat e gjakut, duke përfshirë CMV, Hepatiti B dhe C, HIV, rubeola, Sifilizi, grupi i gjakut dhe faktori Rh, kontrolli i Tiroides,kultivimi vaginal  dhe pap –testi,kontroll per gjirin (echo gjiri ose Mamografi)
– Shqyrtimi gjithashtu perfshin dhe proven e kateterit, hysterosalpingografi (HSG),ose dhe Hysteroscopi ( HSC )
Gjithashtu, një rishikim dhe vlerësim mjekësor nga një mjek mund të kërkohen për pacientet  mbi moshën 47 të cilët janë më të ndjeshëm ndaj problemeve shëndetësore.

Partneri mashkull është i kontrolluar për analizat e gjakut të njëjtë si femra dhe do të kenë:
– Analizen  e spermës
– Grupi i gjakut dhe faktori Rh

– Kontrollin imunologjik (HbsAg,HCV,HIV, VDRL)

Cryppreservimi dhe ruajtja e embrioneve:

Nëse  embrionet e mbetura janë të një cilësie te mire, ato mund te vendosen ne ngrirje per perdorim te mevonshem . Afërsisht  50 % e cikleve tona donatore rezultojne  te  kanë embrione  shtesë për ngrirje. Me ane te kesaj mundesi  perdorimi i tyre me vone kerkon me pak procedura nga ana a pacientit.